Висококачествено и бързо обслужване

Качествено обслужване и консултиране на клиента, за покупка на нова техника, обновяване на стара, ремонт! Абоманетна поддръжка /след сключване на договор/. Отдалечена поддръжка! Изграждане и поддръжка на локални мрежи, Структурно окабеляване.

Гис Консулт ООД

Продажба и сервиз на компютри. Разработка на уеб сайтове и софтуер

Контакти