Център за иновативни образователни практики

Платформата е насочена към центрове за подпомагане професионалното развитие на учителите чрез насочени към практиката програми за обучение, включени в Информационния регистър на МОН за одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Дава възможност за създаване на курсисти към програми, задаване на материали, задачи и отговори за самостоятелна подготовка на обучаващите се.

https://ciopbg.com/

Гис Консулт ООД

Продажба и сервиз на компютри. Разработка на уеб сайтове и софтуер

Контакти