Система за отчитане на комндировъчни заповеди

Платформата е подходящя за фирми извършващи международен транспорт. Системата има възможност за автоматично добаване на командировъчни заповеди, за период.

  • добавяне на авасн начисления и удръжки за заповед;
  • автоматично добавяне на аванс за персонал в командировка;
  • масово печатане на документи, съпътсващи командировката;
  • масково плащане банка – аванс и окончателно дължими суми за период;
  • генериране на справки в excell формат, филтрирани по различни критерии
  • Справка за истичащи документи на персонала;
Гис Консулт ООД

Продажба и сервиз на компютри. Разработка на уеб сайтове и софтуер

Контакти